Disclaimer

De mooiste vakanties boek je bij:

Sunweb - vakantiebestemmingen
Vakanties - Prijsvrij

Disclaimer voor Vakantiebestemmingen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Vakantiebestemmingen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vakantiebestemmingen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Afbeeldingen zijn afkomstig van Shutterstock of reisorganisaties.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakantiebestemmingen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vakantiebestemmingen.nl.

Geen garantie op juistheid

Voor informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als, als voorbeeld,  programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vakantiebestemmingen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Vakantiebestemmingen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vakantiebestemmingen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Vakantiebestemmingen.nl op deze pagina.

Vakantiebestemmingen 2024 – 2025

De vakantiebestemmingen van 2024 en 2025 hebben wij al voor je gevonden. Per maand kan je de meest populaire zonbestemmingen bekijken. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een zonvakantie in het voorjaar of najaar en ben je benieuwd waar het op dat moment warm is? De leukste zonbestemmingen per maand vind je in onze top 10. 

Vakantiebestemmingen - aanbieders
Zonvakantie bestemmingen - Sunweb

Leukste vakantiebestemmingen

Zonvakantie bestemmingen: